Testcenter

Vi kører pt. test af tilstopning af vores rottespærre TX11 universal Ø100/110 i vores test-center. Rottespærren bliver testet med en vandmængde på ca. 4 liter pr. skyl, og faldet på rørledningen er 12 ‰. Samtidig bliver der ledt store mængder materialer gennem systemet. Formålet er at fremprovokere en tilstopning som efterfølgende ved gentagne skyl bliver opløst igen. Der kan i perioder være skyl som kun indeholder vand, da test materialet kan sidde fast omkring pumpehuset.