Vad är ett råttstopp?

Ett råttstopp till liggande avloppsrör består av en anordning som kan installeras i en rens- och inspektionsbrunn.

Råttstoppet består av två klaffar som är upphängda oberoende av varandra, vilket tillåter fri passage för bostadens avloppsvatten samtidigt som det förhindra att råttor kommer in i bostadens avloppssystem.

Danmark har mycket stränga krav på råttstopp. De måste framställas i material som råttan inte kan gnaga på, såsom syrafast rostfritt stål, AISI 316. Alla svetsfogar måste efter fogning betsas så att svetsarna inte kan angripas av rost. 
Det får inte förekomma stopp i avloppssystemet på grund av råttstoppen, och de måste vara enkla att installera och ta bort.

För att vara säker på att råttstoppet uppfyller dessa krav och även att det ger ett effektivt skydd mot att råttorna inte kan komma igenom, testas och genomgår råttstoppet ett VA-godkännande vid Teknologisk Institut, Rørcentret i Taastrup. Detta VA-godkännande är konsumentens garanti för att råttstoppet testats och godkänts och uppfyller de fastställda normerna för råttstopp.