Dimensjonsmåler

Rørdimensjoner kan være vanskelige å se fra 3–5 meters høyde, strømpens tykkelse kan variere, eldre betongkloakker kan være ukurante, eller det kan være montert en muffe. Disse tingene kan bidra til at installasjonen av rottesperren blir vanskelig. Vi har derfor konstruert et måleinstrument som måler avstanden mellom toppen og bunnen av avløpsrøret. Avstanden mellom toppen og bunnen er svært viktig ved montering av en rottesperre, fordi klaringen ved spjeldsystement er avgjørende for rottesperrens funksjon. Før installasjon av rottesperren måles avstanden mellom topp og bunn med måleinstrumentet. Det målte resultatet blir brukt for å finne den riktige rottesperren. Ved ukurante avløp kan det justerbare spjeldet på en rottesperre fra Nordisk Innovation justeres opptil 0,5 cm, som kan gi den luften mellom bunn og spjeld som kreves for optimal drift. Ved å bruke verktøyet før installasjon av rottesperren sikrer man at rørleggeren sparer tid, og man får en mer presis og enklere installasjon, og man blir sikker på at klaringen for spjeldsystemet blir riktig.

Dimensjonsmåler

KS-16

Verktøyet for kontroll av spjeldfunksjonen ved installasjon av rottesperre fra Nordisk Innovation. KS-16 monteres på monteringsrøret (VVS-nr. 154 390 801) og brukes for å kontrollere at spjeldene har fri bevegelighet, etter at rottesperren er montert.

KS-16

Orienteringsretning af rottespærrer fra Nordisk Innovation