Hva er en rottesperre?

En rottesperre til liggende kloakkledninger består av en anordning som kan installeres i en rense- og inspeksjonsbrønn.

Rottesperren inneholder to spjeld som monteres uavhengig av hverandre, og som tillater fri passasje av boligens spillvann og samtidig forhindrer at rotter kommer seg inn i boligens kloakksystem.

I Danmark er det svært strenge krav til rottesperrer. De må være produsert i et materiale som rotten ikke kan gnage på, slik som syrefast rustfritt stål (AISI 316) Alle sveisede skjøter må etter skjøting være beiset, slik at sveisene ikke kan bli angrepet av rust. 
Det må ikke kunne forekomme tilstopping i kloakksystemet på grunn av rottesperrene, og de må være enkle å montere og demontere.

For å være sikker på at rottesperren oppfyller disse kravene og også effektivt sikrer beskyttelse mot at rottene ikke kan slippe gjennom, blir rottesperren testet VA-godkjent ved Dansk Teknologisk Institut, rørcenteret i Taastrup. Denne VA-godkjenningen er forbrukerens garanti for at rottesperren er testet og godkjent, og er i samsvar med standarder for rottesperrer.