Køkken- og håndvask

Har du problemer med at din køkkenvask/håndvask ikke trækker? Eller kommer der kluk lyde fra afløb?

Læs mere...

Gulvafløb

Dit gulvafløb er stoppet, lugter eller der kommer opstemmende vand fra afløbet

Læs mere...

Kælder

Har du problemer med fugtgennemtrængning i din ydervæg? Eller kommer der opstemmende vand fra afløb?

Læs mere...

Toilet

Har du problemer med at toilettet er stoppet?

Læs mere...

Flere afløb stopper samtidig

Det er altid en god ide at kende forløbet af sine kloakledninger i boligen, så man er klar over i hvilken retning disse løber.

Læs mere...