Hvem må montere rottespærre i Danmark ?

I ændringsbekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter som trådte i kraft den 12-6-2013, stilles der nye krav om, hvem som må montere rottespærre.

 

I bekendtgørelsen står følgende: "Personer ansat i virksomheder med autorisation som kloakmester, og som er uddannet kloakmester, anlægsstruktør eller kloakrørlægger, skal for at kunne opsætte rottespærre, jf. § 20, stk. 1, nr. 3, senest den 31. december 2013 have erhvervet bevis på at have bestået kursus om rotters adfærd og biologi mv. i forbindelse med opsætning af rottespærre, jf. § 20, stk. 3."

 

Den enkelte husejer må altså ikke selv erhverve sig en rottespærre for derefter selv at foretage montagen af denne.

 

Vi vil fra Nordisk Innovation samtidig gøre opmærksom på, at det er forbundet med stor risiko for tilstopning af kloaksystemet, og dermed være forbundet med omkostninger til spuling mm. hvis dette ikke overholdes. Det er vigtigt, at det er personer med den rette uddannelse som foretager montage, eftersyn og vedligeholdelse af rottespærren, da det er deres faglige vurdering som afgør om rottespærren er egnet til montering i hvert enkelt tilfælde, ud fra dimension, hvilket fald kloakken har samt hvor stort et flow som forekommer i kloaksystemet.

 

Vi vil derfor opfordre til, at man ved montage og eftersyn af rottespærre altid tager kontakt til sin lokale kloakmester, og her igennem får foretaget en korrekt håndtering af rottespærren.