Dimensionsmåler

Rørstørrelser kan være svære at se fra 3-5 meters højde, strømpens tykkelse kan variere, ældre betonkloakker kan være ukurante eller der kan være installeret en muffe heri. Disse ting kan medvirke til at installationen af rottespærren kan besværliggøres. Vi har derfor designet en dimensionsmåler der måler afstanden mellem top og bund af kloakrøret. Afstanden mellem top og bund er meget vigtig ved installation af en rottespærre, da en frigang af spjældsystemet er afgørende for rottespærrens funktion. Inden installation af rottespærren udmåles afstanden mellem top og bund med dimensionsmåleren. Det målte resultat bruges til at finde den rette rottespærre. Ved ukurante kloakker kan det justerbare spjæld på en rottespærre fra Nordisk innovation, justeres op til 0,5 cm som kan give det luft mellem bund og spjæld der kræves for en optimal drift. Ved brug af værktøjet inden installation af rottespærren, sikres der derfor en tidsbesparelse for kloakmesteren, en mere præcis og nemmere installation samt en sikkerhed for korrekt frigang af spjældsystemet.

Dimensionsmåler

KS-16

Værktøj til kontrol af spjældenes funktion ved montering af rottespærre fra Nordisk Innovation. KS-16 monteres på montagerør vvs nr. 154390801 og benyttes til efter montering af rottespærren, at kontrollerer at spjældene har fri bevægelighed.

KS-16